Nyt advisory board

Advisory Board 2016

Som et led i udviklingen af en ny strategi for Fyns Maritime Klynge har vi valgt at etablere et advisory board. Klyngens nye advisory board består af en gruppe maritime ildsjæle med fingeren på den blå puls. Ved at nedsætte et advisory board vil vi sikre, at Fyns Maritime Klynge når sine mål og fremadrettet fokuserer på de vigtigste opgaver.

Advisory boardets medlemmer skal fungere som et rådgivende organ for klyngeorganisationen samt medvirke til at sætte den strategiske retning. Den udvalgte gruppe af maritime profiler vil derfor bl.a. også evaluere og igangsætte vækstprojekter baseret på klyngens strategi. Projekterne kommer dog til at understøtte den strategi, der er vedtaget af Udvikling Fyn.

Advisory boardets opgave er:

  • At holde klyngen på rette spor
  • At fungere som sparringspartner for klyngens strategi
  • At sikre fokus på medlemmernes behov og interesser
  • At inspirere til strategiudvikling
  • At fungere som ambassadører internt og eksternt

Klyngens advisory board består af:

Carl Aage Jensen, Bestyrelsesformand, C.C. Jensen
Carsten Aa, Adm. direktør, Odense Havn
Claus Walther Jensen, Direktør og Projektleder, Automation Lab A/S
Jenny N. Braat, Adm. direktør, Danske Maritime
Jeppe Sonne, Service/Sales & Marketing Director, SH Group A/S
Jesper Bernhardt, Direktør, SIMAC
Jytte Ravn Jyrkinewsky, VP project services, Odense Maritime Technology A/S
Michael Evan Goodsite, Koncerndirektør for Regional Udvikling, Region Syddanmark
Nis Bjerring, Partner, KAMI STÅL A/S
Søren Gothil Hansen, Afdelingschef, FORCE Technology
Søren Porse, Business Development Manager, Scankab Cables A/S

Årsmøde 
Den 15. september 2016 holder vi et årsmøde på SIMAC i salen, hvor du vil få indblik i klyngens nye strategi og få mulighed for at møde repræsentanter fra klyngens nyetablerede advisory board.  Sæt et kryds i kalenderen allerede nu! Mere information følger snarest.