Ny formand for Fyns Maritime Klynge:

Jytte Ravn beskåret

Jytte vil samarbejde på tværs af hele Det Blå Danmark

JRJ_businesscardJytte Ravn Jyrkinewsky, partner og Chief Engineering Officer i OMT, er den nyvalgte formand for Fyns Maritime Klynges Advisory Board. Hun har sat sig i stolen, fordi hun vil være med til at sikre klyngen et større nationalt udsyn, så Fyn kan bevare sin maritime styrkeposition.

SAMARBEJDE! Det er kodeordet for den nye formand for Fyns Maritime Klynge, Jytte Ravn Jyrkinewsky, når hun bliver spurgt om, hvorfor hun har sagt ja til opgaven:

Jeg sætter mig i formandsstolen, fordi jeg ser det som en mulighed for at være med til at sikre, at vi får koordineret noget mere på tværs af Det Blå Danmark. Danmark er for lille et land til at vi kan sidde i hver vores lille klynge og putte os. Hvis vi vil blive ved med at gøre os gældende som international spiller i den maritime branche, så må vi arbejde sammen. Vi skal i højere grad betragte hinanden som samarbejdspartnere på tværs af Danmark, så vi ikke træder hinanden over tæerne.

I Fyns Maritime Klynge skal vi jo vide hvad der sker på SDU og SIMAC, men vi skal også vide hvad de går og laver på DTU i forhold til fx autonomi og green shipping, så vi ikke risikerer at gå glip af en viden, der kan være afgørende for vores virksomheders vækstpotentiale og udviklingsmuligheder, siger Jytte Ravn Jyrkinewsky, og understreger at det lokale udgangspunkt fortsat er meget vigtigt:

– Det nationale udsyn skal selvfølgelig ikke være på bekostning af det nære og den lokale forankring. Det er her vi lærer hinanden at kende og snakker sammen. Det er kendskabet til din nabo, der skaber samarbejde; nye produkter og får de større muligheder til at opstå. Hvis ikke vi kender hinanden, er det i hvert fald ikke en mulighed, og jeg mener faktisk, at én af Fyns Maritime Klynges vigtigste opgaver netop er at forankre det lokale og skabe netværk.  Min pointe er blot, at hvis ikke vi koordinerer bredt de maritime klynger imellem og klynger og brancheorganisationerne imellem, så stopper vores rolle ved det lokale, og det vil være en fejl. Som klynge skal vi også sikre, at det maritime er højt på den politiske dagsorden, ligesom vi skal hjælpe virksomhederne med at udvikle nye forretningsområder. Og det gør vi bedst, hvis vi står sammen i Det Blå Danmark.

National maritim dagsorden
Derfor er formanden også glad for at Fyns Maritime Klynge er med i den proces, der, sammen med Danske Rederier, Danske Maritime, Danske Havne, MARCOD og MDC, er startet, for at etablere et nationalt klynge set-up. Formålet med arbejdet er, at den maritime branche bliver udpeget som en ud af 12 nationale erhvervsmæssige styrkepositioner af den nye nationale erhvervsfremmebestyrelse.

– Min opgave her og nu bliver i høj grad at være Lars’ (red. Forretningschef for Fyns Maritime Klynge) sparringspartner i denne proces, så vi har indflydelse på, hvad Fyns rolle bliver i den nationale sammenhæng. Og så skal vi have lavet en strategi, der passer til det nye erhvervsfremmesystem. Derudover mener jeg, at det er vigtigt at kigge på klyngens sammensætning – har vi fx nok uddannelsesinstitutioner med i klyngen og samarbejder vi godt nok med dem?

Når Jytte Ravn Jyrkinewsky bliver bedt om at vurdere, hvilke muligheder Det Blå Danmark står overfor nu og her, er hun meget positiv:

– Der er ingen tvivl om, at det Blå Danmark har store muligheder. Hvis vi kigger ud over landets grænser, så er der jo masser af EU-midler til udvikling. Horizon 2020 erstattes af en ny pulje fra 2021 – med uanede mængder af penge – som kan søges til teknologier, der sikrer en grønnere og mere smart skibsfart.

Det er efterhånden et ufravigeligt krav, at også skibsfarten skal være mere bæredygtig og effektiv, så det skal vi selvfølgelig fortsat have stort fokus på i klyngen, siger Jytte med henvisning til Autonome Teknologier og Green Shipping, som er indsatsområder Fyns Maritime Klynge allerede arbejder målrettet med. Hun fortsætter:

– I den sammenhæng er der ingen tvivl om, at vi kan rykke hurtigere og bedre, hvis vi arbejder sammen på tværs af hele det maritime økosystem og i fællesskab arbejder for at få nogle af alle de mange EU-midler i hus på dansk grund.

Fyns DNA er maritimt
Når formanden bliver spurgt om, hvad det maritime Fyn er særdeles god til, så er svaret ’knowhow’.

– Fyn har en lang maritim tradition og historie, vores DNA er nærmest maritimt. Vi har så mange dygtige produktions- og teknologivirksomheder på Fyn med produkter og knowhow, som adskiller sig fra andres. Og vi er enormt gode til at samle virksomhederne og skabe maritime miljøer – tag fx Lindø eller Svendborg og hele Sydfyn, her er der maritime miljøer som også tiltrækker andre industrier.

Hvad er vi så mindre gode til på Fyn?

– Jeg synes hele tiden, at vi bliver dygtigere, men vi kan altid blive bedre til at samarbejde, og her mener jeg, at vi i klyngen spiller en væsentlig rolle. Vi har en unik fynsk mulighed for at udnytte synergierne på tværs af de fynske erhvervsklynger, som vi er organiseret sammen med (red. Under Erhvervshus Fyn). Det er fx oplagt at arbejde sammen med drone- og robotklyngen og den grønne klynge, (red. MiljøForum Fyn), når vi taler autonome skibe og grønnere skibsfart. Og så skal vi skrue op for samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og grundskolerne, så vi er synlige overfor dem, der skal sikre Fyns maritime fremtid, svarer hun og fortsætter:

– Danmark kan godt blive centrum for autonome teknologier, hvis vores politikere bakker op om det med lovgivning, og Fyn kan spille en vigtig rolle i den positionering. Vi er på forkant, når det gælder produktudvikling i den maritime branche, og hvis vi fortsat skal være førende, så skal vi have fokus på at udvikle fremtidens maritime løsninger og teknologier. Her spiller vores maritime Startup Hub en stor rolle, for det er vores rugekasse for morgendagens maritime succeshistorier.

Norge er foregangsland
Afsluttende peger Jytte Ravn Jyrkinewsky linsen mod Norge:

– Og så lad os da tage så meget ved lære af Norge som muligt. Der har man arbejdet med bæredygtighed og autonomi længe, og der har man lovgivningen med. Det er et foregangsland, som vi skal kigge på og lære af – ikke kopiere, det gør kineserne så godt – men lade os inspirere til at udvikle de danske og fynske maritime styrkepositioner så smart og bæredygtigt som muligt.

 

Fakta om formanden
Jytte Ravn Jyrkinewsky, 55 år
Partner og Chief Engineering Officer i OMT
Maskiningeniør B.Sc (Odense Teknikum) dimitteret i 1990
30 års erfaring inden for skibsdesign, projekt- og personaleledelse
20 års skibsværftserfaring

Fakta om OMT
Odense Maritime Technology (OMT) blev etableret i 2010 som et spin-off fra Odense Steel Shipyard. Hovedkontoret ligger ved Odense havn og derudover har OMT kontorer i København og Indien.

OMT har ca. 60 medarbejdere.

OMT’s unikke styrke ligger i teknologisk ekspertise og erfaring inden for skibsdesign, skibsbygning, skibsreparation, værftsopbygning og produktionsoptimering. OMT har et team af topkvalificerede skibs-, maskin-, produktions- og bygningsingeniører, som varetager globale maritime konsulentydelser. OMT fokuserer på at levere værdi og kvalitet gennem innovation, avanceret teknologi og miljøoptimering.

OMT’s ekspertise inden for maritim teknologi og ledelse er blevet anvendt til design og opbygning af over 400 skibe.

OMT arbejder med strategiske partnere og outsourcing over hele kloden for at imødekomme kundernes specifikke behov.