Maritime Innovation Workshop

Maritime Innovation Workshop - projektideer og - samarbejder

ShippingLab er det nye innovations- og projektpartnerskab i Det Blå Danmark. Partnerskabet har til formål at gøre Danmark til driver for fremtidens smarte skibsfart. For at realisere dette mål etableres ShippingLab som et projekt- og partnerskab for Det Blå Danmark, der skal realisere visionære projekter. I ShippingLab vil der blive arbejdet med både langsigtede og visionære demonstrationsprojekter ligesom der arbejdes med korte, konkrete projekter med fokus på teknologiudvikling og at udfordre systembarrierer og rammevilkår.

ShippingLab arbejder hen imod en samlet ansøgning til Innovationsfondens ”Grand Solutions”, der skal sendes ind i august 2018 med en portefølje af aktiviteter og projekter.

Derfor inviterer vi i samarbejde med ShippingLab til en workshop den 6. marts på Lindø. Workshoppen er åben for alle med interesse for Det Blå Danmark, og som ønsker at realisere deres projektideer og indgå i projekter.

Du skal deltage i workshoppen, hvis du:

  • Har en god idé til et projekt og gerne vil realisere det
  • Er interesseret i at høre om andre maritime virksomheders spændende projekter
  • Ønsker at indgå i et projekt med andre virksomheder
  • Gerne vil høre mere om ShippingLab og de projekter, der kan opstå fremadrettet

Hvad kan projekterne handle om?
ShippingLab har ikke defineret nogle egentlige emner, men projekterne kan omhandle:

  • Autonome skibe
  • Digitalisering
  • Automation
  • Grøn skibsfart

Deadlines for den videre proces
På workshoppen den 6. marts får du mulighed for at udvikle din projektidé. Først deadline for en projekttilkendegivelse er senest den 15. maj. Det vil sige, at du skal have orienteret ShippingLab om din projektidé.

Dernæst skal du udarbejde din projektansøgning i samarbejde med dine partnere, som skal indleveres til ShippingLab senest den 25. juni.

Herefter samler ShippingLab alle ansøgninger og udarbejder en fælles ansøgning med deadline den 14. august. Der gives svar på ansøgningen i 4. kvartal. Såfremt at den store ansøgning godkendes af Innovationsfonden, vil alle projekter blive igangsat i 1. kvartal af 2019.

Praktisk info
Dato og tidspunkt: Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 09.00-16.00
Sted: LINDØ port of ODENSE A/S, Kystvejen 100, 5330 Munkebo. Workshoppen finder sted i lokalet ”Konferencen”.
Tilmelding: Du kan tilmelde dig HER.

Kontakt
Har du en idé til et projekt, og vil du gerne have det trykprøvet? Er du interesseret i at indgå i et projekt, men mangler en parrtnergruppe? Eller er du bare interesseret i at høre mere om workshoppen? Så er du velkommen til at ringe til forretningsudvikler Mads Rasmussen på 29428385 eller send ham en mail på [email protected].