Konference om lærlinge

Svejserelev

Etablering af flere praktikpladser

Den 4. maj samler Fyns Maritime Klynge i samarbejde med FAYARD flere fynske borgmestre, værfter, producenter, uddannelsesinstitutioner og andre interesserede til en konference om, hvordan vi sammen skaber en fælles front for flere fynske lærlinge.

En stigende specialisering inden for alle brancher giver i dag store uddannelsesmæssige udfordringer for den enkelte virksomhed. Det afspejler sig tydeligt og udløser en meget negativ spiral i form af:

 • Færre uddannede faglærte til virksomhederne
 • Få elever på de hold erhvervsskolerne opretter
 • Udfordring på kvaliteten i undervisningen pga. ringe økonomi
 • En stigning i skolepraktikelever (elever, der ikke får praktikpladser)
 • Et dårligt image for branchen
 • Et ikke attraktivt valg for de unge, når de skal vælge uddannelse

Derfor er der nu taget initiativ til, at alle virksomheder, der beskæftiger sig inden for det maritime på Fyn og øerne, vil blive opfordret til at indgå samarbejde om at stille praktikpladser til rådighed.

Hovedemnerne på konferencen vil være:

 • Hvilke udfordringer står branchen over for, når der ikke bliver uddannet nok dygtige faglærte medarbejdere?
 • Hvordan kan vi leve op til en målsætning om, at 10% af arbejdsstyrken skal være lærlinge?
 • Kan kombinationsaftaler (deling af lærlinge) være vejen frem?
 • Hvem kan løfte opgaven selv?
 • Hvem skal have hjælp i kortere eller længere periode?
 • Hvem vil/kan være naturlige samarbejdspartnere?
 • Skal der etableres et fælles center f.eks. via Fyns Maritime Klynge til koordinering og logistik, (aflastning af virksomhedernes administrative opgaver i forbindelse med uddannelse)?

Praktisk info 

Dato: 4. maj 2017
Tidspunkt: 15-18
Sted: Forskerparken 10, 5230 Odense
Tilmelding: Tilmelding til konferencen skal ske senest den 27. april 2017 til uddannelseskoordinator, Steen Nielsen, på [email protected].

Program

15.00 Velkomst og præsentation
v. Uddannelseskoordinator, Steen Nielsen, Fyns Maritime Klynge

15.05 Konferencen overdrages til dirigenten
v. Erhvervsjournalist, Carsten Steno

15.15 Kan det betale sig at have lærlinge og hvorfor?
Direktør og ejer af FAYARD Thomas Andersen, beskriver ud fra et virksomhedssynspunkt hvilke udfordringer, der er forbundet med at have lærlinge og ikke mindst, hvad der kan ske, hvis man som virksomhed ikke løfter opgaven og sikrer uddannelse af nye medarbejdere.

15.35 Hvad er årsagen til, at det kan være svært at have lærlinge?
Nis Bjerring fra KAMI Stål, begrunder, hvorfor de i deres virksomhed holder igen med at ansætte lærlinge, og hvilke oplevelser de har haft omkring lærlinge.

15.55 Skræmmende tal og fremtidsudsigter!
Formand for Dansk Metal Odense, Lars Hansen, stiller med baggrund i de seneste beskæftigelsestal skarpt på metalbranchens udfordringer.

16.15 Erhvervsskolerne nu og i fremtiden!
Allan Kruse, direktør på Svendborg Erhvervsskole, giver os alle et billede af og en forståelse for de konsekvenser, det har for erhvervsskolerne, når der ikke er tilmeldinger nok til uddannelserne.

16.35 Pause

16.45 Hvordan ser politikerne problemet og kan de ændre det?
Borgmester, Peter Rahbæk Juel, vil fortælle, hvordan politikerne kan og vil understøtte den udfordring, der synligvis er i forhold til de manglende praktikpladser og den ringe tilgang til erhvervsskolerne.

17.15 Debat og opsamling

17.45 Afslutning med sandwich, øl og vand