Klyngen vil udvikle og teste maritime autonome teknologier

Fyns Maritime Klynge vil teste og udvikle nye teknologier

Fremtiden for skibsfart peger mere og mere i retningen af en øget brug af maritime autonome teknologier. Kursen er blevet sat med vækstplanen for Det Blå Danmark tidligere på året, og ambitionen er at gøre Danmark til frontløber inden for tests af maritime autonome teknologier. Hvad enten feltet bliver domineret af ubemandede fartøjer eller beslutningsstøtte-systemer til besætningen, så har klyngens virksomheder trukket i arbejdstøjet for at skabe en netværksgruppe, hvor teknologiske autonome løsninger kan udvikles.

Netværksgruppe for autonom skibsfart
På opfordring og interesse fra klyngens medlemmer og med klyngens skærpede fokus på autonom skibsfart har forretningsudvikler Mads Rasmussen siden starten af året arbejdet på at sætte vind i sejlene til en netværksgruppe, hvor virksomheder, styrelser, kommuner og uddannelsesinstitutioner kan:

  • Diskutere vejen til autonom skibsfart
  • Udvikle og søsætte projekter
  • Møde samarbejdspartnere
  • Opbygge og få ny viden
  • Søge støttemidler til nye projekter

– Fyn er en maritim højborg. Med den høje koncentration af teknologivirksomheder, der har et maritimt islæt og vores stærke ståsted indenfor maritim, robot, -og droneteknologi, står vi med et solidt kompetencesæt, når det gælder autonome skibe. Ved at samle hele værdikæden fra skibsdesignere, havne til udstyrsleverandører i en netværksgruppe kan vi sammen sætte skub til konkrete projekter, der fremmer nye løsninger og produkter til fordel for virksomhedernes forretning, siger Mads Rasmussen fra Fyns Maritime Klynge.

Kickstart for netværksgruppen
Netværksgruppen samles for første gang den 28. september, hvor alle der har en interesse for autonom skibsfart er velkomne. Fyns Maritime Klynge står for at facilitere netværksgruppen og vil sørge for at bringe relevante emner indenfor teknologi, regler, lovgivning og kompetencer på banen. Det er netværksgruppens formål at være deltagerdrevet dvs., at de kommende deltagere i netværksgruppen vil bestemme indhold og diskussionsemner fra møde til møde.

Værftet Tuco Group ApS og den amerikanske teknologileverandør Sea Machines vil den 28. september fremvise en autonom sejlads med en af Tucos demonstrationsfartøjer. De vil hver især holde et oplæg om deres samarbejde og give et indblik i, hvordan de anskuer autonom skibsfart og den værdi, som det kan afføde i den maritime branche.

– Vi er den virksomhed i Danmark, der første lancerede en fjernstyret og autonom arbejdsbåd fra vores ProZero-serie af hurtige arbejdsbåde. Som virksomhed er vi interesserede i at være helt fremme i udviklingen især indenfor digitalisering og autonomi, og derfor er det for os vigtigt at arbejde sammen med partnere, der kan sikre os sådan en position. Derfor ser vi den nye netværksgruppe i Fyns Maritime Klynge som et initiativ, der kan introducere os for potentielle samarbejdspartnere og igangsætte nye projekter, siger Jonas Pedersen, administrerende direktør ved Tuco.

Mødet foregår den 28. september kl. 10-14 i Faaborg. Der er et begrænset antal pladser tilbage. Tilmeld dig her og se programmet for dagen.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte forretningsudvikler Mads Rasmussen på 2942 8385 eller [email protected]iklingfyn.dk, hvis du ønsker at høre mere om netværksgruppen for autonom skibsfart.