Interview: Steen sikrer kvalificeret arbejdskraft til det maritime Fyn

Steen-Nielsen_01

Steen Nielsen blev ansat som uddannelseskoordinator i Fyns Maritime Klynge i slutningen af 2016 for at bidrage til at nedbringe manglen på kvalificeret arbejdskraft i den maritime branche. Siden er titlen ændret til chefkonsulent og resultaterne taler for sig selv. I 2017 og 2018 var Steen Nielsen fx med til at skabe mere end 110 nye lærlingepladser i de fynske industrivirksomheder. 
Læs interviewet med Steen Nielsen her. 

Hvad er din opgave som chefkonsulent for maritime kompetencer i Fyns Maritime Klynge?
-Min opgave er at være i løbende kontakt og dialog med medlemmer af Fyns Maritime Klynge, samt øvrige maritime virksomheder og industrivirksomheder på Fyn, og sætte fokus på det stigende behov der er for flere faglærte medarbejdere og flere praktikpladser i branchen. Derudover samarbejder jeg bredt med de fynske erhvervsskoler og øvrige uddannelsesinstitutioner som fx SIMAC, EAL og SDU om at gøre det synligt overfor bl.a. folkeskoleelever, hvad de videregående uddannelser og den maritime branche har at byde på. Hvis vi skal koge det helt ned, så går mit arbejde ud på, at få flere til at vælge den faglærte, maritime vej. 

Hvordan går du til din opgave? 
-Jeg arbejder bredt i den generelle metalbearbejdende branche, og det er vigtigt, at jeg har gode relationer til virksomhederne. Så dem taler jeg meget med og besøger ofte, og har derfor også kontor forskellige steder bl.a. på Lindø. Jeg skal være bindeled imellem branchens forskellige parter og igennem forskellige samarbejdsformer søge at skabe flere praktikpladser hos virksomhederne og gøre flere unge interesserede i de tekniske erhvervsuddannelser. Som formand for Supportteam for Industritekniker på Fyn og som formand for Metal Klynge Fyn er jeg fx med til at iværksætte mange forskellige aktiviteter med det formål at skabe kendskab og interesse til branchen, især hos grundskoleeleverne men også hos nye erhvervsskoleelever på Grundforløb 1. 

Hvem er dine vigtigste samarbejdspartnere?
-Ud over virksomhederne så har jeg tæt samarbejde med repræsentanter fra forskellige erhvervsorganisationer så som Dansk Metal, Arbejdsgiverne, DI, 3F og Teknisk Landsforbund. Derudover repræsentanter fra jobcentre, UU-vejlederne (red. Ungdommens Uddannelsesvejledning) og erhvervsskolerne. Vi arbejder sammen om tiltag, der kan skabe interesse og synliggøre de mange muligheder, der er inden for erhvervsuddannelserne og den stålbearbejdende industri. Vi samarbejder fx om jobmesser, uddannelsesmesser, åbent hus-dage på erhvervsskolerne og hos virksomhederne og innovationsforløb på erhvervsskolerne.
-Jeg samarbejder også med Industriens Uddannelser om bl.a. omskrivning af erhvervsuddannelserne, så de altid er relevante ift. virksomhedernes behov. 

Du blev ansat i Fyns Maritime Klynge i slutningen af 2016. Hvilke resultater har du skabt indtil nu?
-Alt hvad jeg laver og lykkes med, er i tæt samarbejde med en bred partnerskare. Ingen af os kan løfte opgaven med at sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtiden alene – samarbejdet er afgørende.
-Helt konkret har vi i 2017 og 2018 skabt flere end 110 nye praktikpladser i de fynske industrivirksomheder. Og så har vi fortalt om den maritime branches herligheder til folkeskoleelever; vi har afholdt messer og åbent hus-dage; vi er tæt på at få et svejsetestcenter på Sydfyn op at stå; og så er vi i fuld gang med at facilitere Lindø Kompetencecenter, som er det første uddannelsescenter i Danmark, der skal fremme og understøtte uddannelses- og virksomhedsprojekter med tværgående faglighed.
Blot for at nævne nogle resultater. Så jeg har ikke ligget på den lade side, og det kommer jeg heller ikke til fremover. 

Hvad lavede du, inden du kom til Fyns Maritime Klynge?
Jeg var afdelingsleder på Syddansk Erhvervsskole i Odense og havde ansvaret for uddannelserne; smed, svejser, skibsteknikermaritim smed, industritekniker, teknisk designer, industrioperatør samt al efteruddannelse i den maritime branche og den metalbearbejdende branche.   

Et væsentligt problem har været den manglende søgning til de tekniske erhvervsuddannelser. Det billede ser ud til at vende nu. Hvad skyldes det?
Ja, søgningen til erhvervsuddannelserne er stigende, og det ser ud til, at det især skyldes en øget søgning til de tekniske erhvervsuddannelser. Mit bedste bud er, at det er lykkedes os at formidle det gode budskab, at industri- og håndværksvirksomhederne står og mangler de unge, og at der er rig mulighed for en spændende karriere på mange niveauer, hvis man står med en teknisk erhvervsuddannelse. Ved fælles hjælp er det lykkes os at synliggøre de ledige praktikpladser og den jobgaranti, der mere eller mindre er i branchen.
Men det er først en rigtig succes, hvis søgningen fortsat stiger til næste år og året efter. Så begynder det at ligne noget. 

Er tendensen national eller er det primært en positiv fynsk udvikling?
 Der kan godt være en geografisk forskellighed, det billede har jeg endnu ikke. Men at der “pludselig” er 15-20 virksomheder på Sydfyn, der giver praktikpladsgaranti til industriteknikerlærlinge, flytter rigtig meget især i og omkring Svendborg (red. Steen henviser til IndustriLab på Svendborg Erhvervsskole (SESG), hvor virksomheder – udover sponsorater – har givet praktikpladsgarantier til industriteknikerlærlinge. Dette har genoplivet Industriteknikeruddannelsen på SESG, der i dag har 17 nystartede studerende). 

Hvad er din(e) vigtigste opgave(r) det næste år?
Jeg har påtaget mig opgaven at få sikret den maritime udviklingsproces på SESG; styrke samarbejdet i Supportteamet for industritekniker på Fyn og oparbejde og udbygge Metal Klynge Fyn. Derudover skal jeg være daglig leder af Lindø KompetenceCenter og være one point of contact for alle virksomhederne og underleverandører på Lindø port of Odense og de syv fynske uddannelsesinstitutioner, der er en del af samarbejdet (red. SDE, AMU-FYN, SESG, SDU ECL, SIMAC, TIETGEN).
-Jeg har også et forestående samarbejde med Dansk Metal om praktisk undervisning i grundskolerne i kalenderen; og så skal jeg have det nye svejsetestcenter ud over rampen, så industrivirksomhederne kan få glæde af det.
-Og så skal jeg selvfølgelig blive ved med at sikre flere praktikpladser i industrivirksomhederne og være virksomhedernes talerør ud til de unge, så de vælger den faglærte vej. Det er trods alt min kerneopgave.