Højdepunkter fra årsmødet

Klyngens årsmøde 2017

En tæt, men engageret gruppe af virksomheder, mødte traditionen tro op til klyngens årsmøde. De var samlet for at høre mere om klyngens strategi og de fire fokusområder, som Fyns Maritime Klynge har identificeret og kommer til at navigere efter i 2018.

De fire fokusområder er:

Maritime fokusområder i Fyns Maritime Klynge

Green Shipping
Den maritime branches ambitioner om en grønnere skibsfart stiger for hver dag, der går. Det stiller stadig større krav til, at der udvikles mere bæredygtige løsninger, som netop er en af medlemskredsens spidskompetencer i Fyns Maritime Klynge. Under fokusområdet ”Green Shipping” vil der blive arbejdet på udvikling af bæredygtige løsninger til skibsdrift og hermed:

  • Rensning af ballastvand
  • Reduktion af emissioner fra røggas
  • Zero-emission el- eller brintfærger

Maritime kompetencer
Med lærlingeindsatsen, som drives fremad af uddannelseskoordinatoren, ønsker klyngen at:

  • Nedbringe manglen på kvalificeret faglært arbejdskraft ved at dække og øge medlemmernes efterspørgsel på flere dygtige lærlinge
  • Sætte fokus på efteruddannelse og opkvalificering af eksisterende medarbejdere i de maritime virksomheder

Autonome skibe
Fyns Maritime Klynge arbejder på at gøre Fyn til stedet, hvor fremtidens autonome kompetencer udvikles med fokus på autonome ø-færger. Der er allerede nedsat en arbejdsgruppe, som består af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige aktører, der skal hjælpe med at få projektet godt fra land.

Maritim Startup Hub
Klyngen står bag en ny maritim startup hub – et gennemtestet acceleratorforløb for særligt innovative iværksættere med stærke produktideer til fremtidens maritime branche. Hubben er specielt udviklet for at give maritime entreprenører de allerbedste rammer for at fordybe sig i deres produkt- og forretningsudvikling. Det første hold af iværksættere forventes optaget i første kvartal af det nye år.

Medlemmernes input
Under overskriften ”Udvikl din virksomhed ved at hjælp andre med at udvikle deres” smøgede de fremmødte klyngemedlemmer ærmerne op og dannede 5 projektgrupper. I grupperne skulle de brainstorme på, hvordan man sætter endnu mere turbo på samarbejdet i Fyns Maritime Klynge via netværks- og klyngeaktiviteter. Her er en kort sammenfatningen af ideerne, som virksomhederne vil arbejde videre med i samarbejde med klyngesekretariatet:

  1. Der sammensættes mindre grupper af virksomheder, hvor der er et sammenfald af interesser eks. i forbindelse med et projekt. Hermed kan man danne og facilitere mindre netværksgrupper med det formål at ideudvikle, matchmake osv.
  2. Løbende virksomhedsbesøg, hvor en klyngevirksomhed præsenterer en udfordring eller et nyt tiltag, som man søger løsningsforslag eller input til fra andre klyngemedlemmer.
  3. Et digitalt forum, hvor en problemstilling kan uploades, og hvor de øvrige virksomheder på platformen kan give feedback.
  4.  Uformelle møder, hvor en idé eller problemstilling diskuteres, og der dermed skabes løsninger, nye forretningsideer og muligheder.
  5.  Synliggørelse af fundingmuligheder herunder support til projektudvikling, partnersøgning, programsøgning og kvalificering af projekter.

Grupperne er forankret hos medlemmerne af klyngen og sekretariatet. Hvis du er interesseret i at høre mere om dem eller har lyst til at give dit input, er du velkommen til at kontakte forretningschef, Lars Ahrendtsen pr. mobil 2368 6911 eller mail [email protected].