Guide til finansiering

Klyngemøde om finansiering

Oversigt over finansieringsmuligheder

Det Syddanske EU-kontor

Det Syddanske EU-kontor i Bruxelles kan hjælpe dig med:

 • Projektscreening
 • Projektudvikling, f.eks. partnere, projektopbygning
 • Gode råd til ansøgninger
 • Dialogen med Kommissionen
 • Kontakt til konsortier under opbygning

Som virksomhed skal du særligt have fokus på:

 • SMV Instrumentet (€353 mio. i 2016)
 • Fast Track to Innovation (€100 mio. i 2016)
 • Eurostars (ca. €140 mio. i 2016)

SMV Instrumentet

 • 70% tilskud til små og mellemstore virksomheders innovative markedsmodningsprojekter
 • Ingen krav om samarbejde
 • Fokus på nyhedsværdi, markedspotentiale og mulighed for gennemførsel
 • I alt €353 mio. i 2016
 • Ansøgningsfrist hvert kvartal

Tuco Marine Group har fået EU-midler fra SMV Instrumentet, og i ansøgningsprocessen brugte de Det Syddanske EU-kontor som sparringspartner.

Fast Track to Innovation

 • 70% tilskud til innovative markedsmodningsprojekter
 • Fokus på nyhedsværdi, markedspotentiale og mulighed for gennemførsel
 • Én indkaldelse med bred spændvidde
 • Krav om samarbejde – min. 3 aktører fra 3 lande
 • Kører som pilotordning i 2015/16 med €100 mio. pr. år
 • 3 frister pr. år

Fast Track to Innovation minder en del om SMV Instrumentet. Det er blot for alle uanset virksomhedens størrelse, og der er krav om internationale partnere.

Eurostars

 • Projekter ledet af forskningsudførende små og mellemstore virksomheder
 • 60% tilskud til forskning, udvikling og demonstration – maks. €500.000 til danske deltagere/projekt
 • Fokus på nyhedsværdi og markedspotentiale
 • Krav om samarbejde – min. 2 aktører fra 2 deltagende lande
 • Samlet budget ca. €140 mio. pr. år

Kontakt
Kontakt EU-konsulent Siri Raahede Bentzen på [email protected] eller tlf. +32 477 778 533, hvis du ønsker mere information om, hvordan du kan søge EU-midler til netop dit udviklingsprojekt.

InnoBooster
Med det nye InnoBooster-program kan Innovationsfonden investere helt op til 5 mio. kr. alt efter de behov og perspektiver, som du har i din virksomhed. Det er den nyskabende idé, der er i centrum. Det kan være et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der øger din virksomheds konkurrenceevne.

InnoBooster-programmet rummer stor fleksibilitet omkring hvilke udgifter, der kan dækkes. Det kan være alt fra kontraktforskning og udstyr til ansættelser af personer med specialkompetencer.

Hvem kan søge?

 • Små og mellemstore virksomheder med et klart vækstpotentiale
 • Nye og lovende start-up virksomheder
 • Forskere der har kommercielt lovende idéer og resultater

Gas2Green og COOL4SEA har begge modtaget midler fra InnoBooster. Gas2Green har brugt pengene til at ansætte en kemiingeniør, hvorimod COOL4SEA har brugt midlerne på produktudvikling.

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond er en erhvervsdrivende fond, der er stiftet for at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Det sker gennem økonomisk støtte til forskning, teknologi- og produktudvikling, uddannelse, rekruttering og andre typer af initiativer med maritimt fokus.

Der er ikke opstillet nærmere kriterier for, hvilke typer aktiviteter Fonden ønsker at støtte, men de ser gerne ansøgninger, der er innovative, fremadrettede og forretningsorienterede. Der er særlig fokus på projekter, som udvikler kompetencerne og konkurrenceevnen i den danske maritime sektor.

I 2014 blev der uddelt 53 mio. til 76 modtagere. Der er 4 ansøgningsfrister om året. Næste ansøgningsfrist er fredag den 29. januar 2016. Hovedparten af de indkomne ansøgninger stammer fra maritime virksomheder fra Svendborg.

Fonden har bl.a. uddelt midler til DASPOS og Tuco Marine Group.

Kontakt
Du kan få flere informationer om fonden ved at kontakte administrator Carsten Melchiors på [email protected].

Vækstfonden
Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed via kautioner, lån og investeringer.

2014 har været et godt år for Vækstfonden, hvor omkring 750 virksomheder har modtaget mere end 2 mia. kr. i finansiering. Det er det største antal nogensinde.

Hvis du er interesseret i vide, hvordan din virksomhed kan få gavn af Vækstfonden, er du velkommen til at kontakte erhvervskundedirektør Henrik Holst Elstrøm på [email protected] eller +45 35 29 86 85.