Guide til finansiering

Klyngemøde - finansiering

OVERSIGT OVER FINANSIERINGSMULIGHEDER

Det Syddanske EU-kontor

Det Syddanske EU-kontor i Bruxelles kan hjælpe dig med:

 • Projektscreening
 • Projektudvikling, f.eks. partnere, projektopbygning
 • Gode råd til ansøgninger
 • Dialogen med Kommissionen
 • Kontakt til konsortier under opbygning

Som virksomhed skal du særligt have fokus på:

 • EIC Pathfinder (tidligere SMV Instrumentet)
 • Eurostars
 • Fast Track to Innovation
  …men der kan også være muligheder i den Europæiske Maritime Fond, i andre dele af Horizon 2020 eller i andre indkaldelser, som kommer og går. Derfor: få sparring om mulighederne for dit projekt!

SMV Instrumentet

 • 70% tilskud til små og mellemstore virksomheders innovative markedsmodningsprojekter
 • Ingen krav om samarbejde
 • Fokus på nyhedsværdi, markedspotentiale og mulighed for gennemførsel
 • I alt €353 mio. i 2016
 • Ansøgningsfrist hvert kvartal
  Tuco Marine Group har fået EU-midler fra SMV Instrumentet, og i ansøgningsprocessen brugte de Det Syddanske EU-kontor som sparringspartner.

EIC Pathfinder (tidligere SMV instrumentet)

 • 70% tilskud til små og mellemstore virksomheders innovative markedsmodningsprojekter
 • Ingen krav om samarbejde
 • Fokus på nyhedsværdi, markedspotentiale og mulighed for gennemførsel
 • Ansøgningsfrist hvert kvartal
  Tuco Marine Group fra Fåborg og Cool4Sea fra Svendborg har fået EU-midler fra SMV Instrumentet.

Eurostars

 • Projekter ledet af udviklingsorienterede små og mellemstore virksomheder
 • 60-75% tilskud til forskning, udvikling og demonstration – maks. €500.000 til danske deltagere/projekt
 • Fokus på nyhedsværdi og markedspotentiale
 • Krav om samarbejde – min. 2 aktører fra 2 deltagende lande
  LIC Engineering fra Svendborg har fået midler fra Eurostars.

Fast Track to Innovation

 • 70% tilskud til innovative markedsmodningsprojekter
 • Fokus på nyhedsværdi, markedspotentiale og mulighed for gennemførsel
 • Én indkaldelse med bred spændvidde
 • Krav om samarbejde – min. 3 aktører fra 3 lande, maks. 5
 • Private virksomheder (både store og små) skal drive projektet, men andre aktører såsom universiteter kan også deltage
 •  3 frister pr. år
  Fast Track to Innovation minder en del om SMV Instrumentet. Det er blot for alle uanset virksomhedens størrelse, og der er krav om internationale partnere.

Kontakt
Kontakt EU-konsulent Siri Raahede Bentzen på [email protected] eller tlf. +32 477 778 533, hvis du ønsker mere information om, hvordan du kan søge EU-midler til netop dit udviklingsprojekt.

InnoBooster
Med det nye InnoBooster-program kan Innovationsfonden investere helt op til 5 mio. kr. alt efter de behov og perspektiver, som du har i din virksomhed. Det er den nyskabende idé, der er i centrum. Det kan være et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der øger din virksomheds konkurrenceevne.

InnoBooster-programmet rummer stor fleksibilitet omkring hvilke udgifter, der kan dækkes. Det kan være alt fra kontraktforskning og udstyr til ansættelser af personer med specialkompetencer.

Hvem kan søge?

 • Små og mellemstore virksomheder med et klart vækstpotentiale
 • Nye og lovende start-up virksomheder
 • Forskere der har kommercielt lovende idéer og resultater
  Gas2Green, DanaDynamics, Scoutbase og COOL4SEA har alle modtaget midler fra InnoBooster. Gas2Green har brugt pengene til at ansætte en kemiingeniør, hvorimod COOL4SEA har brugt midlerne på produktudvikling.

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond er en erhvervsdrivende fond, der er stiftet for at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Det sker gennem økonomisk støtte til forskning, teknologi- og produktudvikling, uddannelse, rekruttering og andre typer af initiativer med maritimt fokus.

Der er ikke opstillet nærmere kriterier for, hvilke typer aktiviteter Fonden ønsker at støtte, men de ser gerne ansøgninger, der er innovative, fremadrettede og forretningsorienterede. Der er særlig fokus på projekter, som udvikler kompetencerne og konkurrenceevnen i den danske maritime sektor.

Der støttes ofte flere projekter med mellem 500.000 og 1 mill. Kr.. Der er 4 ansøgningsfrister om året. De næste ansøgningsfrister er fredag den 16. august 2019, og fredag den 25. oktober 2019. Mange af de indkomne ansøgninger stammer fra maritime virksomheder fra Svendborg.

Fonden har bl.a. uddelt midler til Scoutbase, Dana Dynamics, COOL4SEA, Hydrofoss

Kontakt
Du kan få flere informationer om fonden ved at kontakte sekretariatet på telefon: 77401611, eller e-mail:[email protected]

 

Vækstfonden
Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed via kautioner, lån og investeringer.

Hvis du er interesseret i vide, hvordan din virksomhed kan få gavn af Vækstfonden, er du velkommen til at kontakte erhvervskundechef Claus Thorup Albjerg, Telefon 3142 4434 og mail: [email protected]