Fyns Maritime Klynge søsætter lærlinge-boost

Maritime lærlinge

Kursen er klar – 50 nye lærlingepladser er målet! Sådan lyder ambitionen fra Fyns Maritime Klynge, der står bag roret i Fyns nye maritime lærlinge-satsning. Et lærlinge-boost, der via tæt samarbejde og koordinering skal hjælpe flere virksomheder til at oprette lærlinge- og praktikpladser. De første virksomheder har allerede tilsluttet sig ambitionen – og flere er på vej.

Den brændende platform
Det er ikke kurs mod fjerne kyster, men kurs mod nye lærlingepladser, der er målet, nu hvor Fyns Maritime Klynge søsætter et nyt lærlinge-boost. En central koordinering og samarbejde på tværs af erhvervsskoler og virksomheder skal bane vejen for, at flere virksomheder sætter alle sejl til, for at få skabt minimum 50 nye lærlingepladser på Fyn.

– Det Blå Fyn står på en brændende platform når det kommer til at fremtidssikre branchens adgang til kvalificeret arbejdskraft. Flere virksomheder oplever allerede seriøse udfordringer med at rekruttere de fornødne medarbejdere og prognoserne de kommende år er dyster læsning, siger Lars Ahrendtsen, Fyns Maritime Klynge. Der er akut brug for, at få oprettet lærlinge- og praktikpladser, hvis Fyn skal fastholde og udvikle sin internationale styrkeposition indenfor den maritime branche.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft
Ifølge tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vil Danmark og ikke mindst Fyn de kommende år mangle faglært arbejdskraft. I 2020 vil der på landsplan mangle 17.000 faglærte inden for jern- og metalområdet, og antallet forventes at stige yderligere frem mod 2025 viser en analyse lavet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

I takt med at den maritime branche er blevet mere specialiseret er det, for nogle virksomheder, dog blevet umuligt at få en lærlingegodkendelse. Derudover kan det også være en udfordring at beskæftige en lærling 100% gennem et helt praktikforløb. Det har skabt et behov for at udvikle praktikforløb, der imødekommer virksomhedernes behov bedre.

Uddannelseskoordinator hos Fyns Maritime Klynge Steen Nielsen er kaptajn for og central koordinator i indsatsen. Han fortæller:

– I dag ser vi generelt flest lærlinge hos de små og mellemstore virksomheder. Vi oplever, at de store virksomheder, pga. deres specialisering har svært ved at tilbyde et helt praktikforløb eller måske endog, et uddannelsesforløb af den type, vi kender i dag. De vil gerne tilbyde praktikpladser, men de har brug for langt større fleksibilitet i aftalerne og ekstra ressourcer for at håndtere det. Med det nye set-up kan vi tilbyde den indsats, der er nødvendig for at netop disse virksomheder også får mulighed for at uddanne lærlinge, og dermed skabe interesse hos de unge for en spændende karrierevej.

Virksomheder bakker op
Flere af de metalforarbejdende virksomheder har allerede meldt sig til lærlinge-boostet. Én af dem er Bladt Industries A/S.

– Det er et rigtig godt tiltag. Her på Lindø har vi ikke tidligere uddannet lærlinge, da vi ikke mener, vi kan give lærlingene den bredde af uddannelse, som der skal til, for at dække et helt lærlingeforløb. Men med udsigten til at kunne indgå i kombinationsaftaler bliver det nu realistisk, at vores virksomhed her på Lindø for første gang kan oprette lærepladser. Vi vil gerne være med til at sikre forsyningskæden af dygtige svejsere på Fyn, men uden en ekstra ekstern ressource ville vi aldrig komme i gang. Det er tidskrævende at koordinere en lærling med en anden virksomhed, så det både passer i skoleforløbet og to virksomheders planer, den service betaler vi gerne for, siger fabrikschef Henrik Victor Hansen.

Hos Svendborg Erhvervsskole, der udbyder skibsmontør-, smede- og industritekniker-uddannelsen er det gode nyheder, at virksomhederne er klar til at oprette flere praktikpladser. Allan Kruse, direktør for Svendborg Erhvervsskole siger:

– I dag er der mange parter, der hver for sig arbejder for at skabe lærlingepladser. Ved at samle kræfterne og etablere en fælles koordineret lærlinge-indsats på tværs af virksomheder og skoler er jeg ikke i tvivl om, at vi kan opnå meget bedre resultater. Nu kan vi vise de unge hele vejen fra uddannelse til praktikplads og job – og ikke kun uddannelsen, som vi ofte gør i dag. Jeg er overbevist om, at det er vil få flere unge til at vælge en blå karrierevej. Det er et rigtig stærkt kort, vi skoler nu får på hånden.

Kontakt
Steen Nielsen, uddannelseskoordinator, Fyns Maritime Klynge, 20 41 62 97
Henrik Victor Hansen, fabrikschef, Bladt Industries A/S, 41 88 37 07
Allan Kruse, direktør, Svendborg Erhvervsskole, 72 22 57 01