Fortsat støtte til lærlingeindsats

Fortsat støtte til lærlingeindsats

Den Danske Maritime Fond har valgt at videreføre klyngens arbejde med at matche flere dygtige lærlinge med klyngens virksomheder. Det har udløst en tidlig julegave i form af økonomisk støtte fra fonden til uddannelseskoordinatorens stilling og aktiviteter.

Et tilbageblik på 2017
Steen Nielsen, klyngens helt egen uddannelseskoordinator, har det sidste års tid arbejdet hårdt på at nedbringe manglen på kvalificeret faglært arbejdskraft blandt virksomheder i Fyns Maritime Klynge. Han er hurtigt blevet en naturlig samarbejdspartner for de maritime virksomheder og uddannelsesinstitutioner på Fyn. Med sine arbejdsmetoder og igangsatte aktiviteter har han i løbet af det sidste år:

 • Fokuseret på at øge tilgangen af elever til de maritime og tekniske erhvervsuddannelser
 • Dækket og øget de maritime virksomheders efterspørgsel på flere dygtige lærlinge
 •  Samarbejdet med de fynske erhvervsskoler og uddannelsesinstitutioner
 • Fået tildelt to formandsposter for henholdsvis industritekniker-uddannelsens supportteam og for ”Metal Klynge Fyn”
 • Deltaget i job- og uddannelsesmesser
 • Etableret samarbejder med erhvervsorganisationer og jobcentre

Ambitioner for 2018
Målet for det kommende år er at bevare den centrale koordinering og det samarbejde på tværs af erhvervsskoler og virksomheder, som skal bane vejen for, at flere virksomheder sætter alle sejl til, for at få skabt flere lærlingepladser på Fyn.

Med de nye midler i hus, ønsker klyngen fortsat at:

 • Skabe flere arbejdspladser
 • Synliggøre jobmuligheder i den maritime branche
 • Understøtte virksomheder i rotations- og deleordninger, hvor flere kan dele de samme lærlinge
 • Opsamle og formidle de maritime virksomheders uddannelsesbehov
 • Bringe uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv endnu tættere på hinanden