Brændselsceller til søs

Brændselsceller på Fyn

Verdens førende producent af brændselsceller har set sig varm på klyngen. Den canadiske virksomhed, Ballard Power Systems, som har en dansk afdeling i Hobro, ønsker i samarbejde med en gruppe virksomheder fra klyngen at undersøge mulighederne for at installere brintdrevne brændselscelleanlæg på skibe.

Ny arbejdsgruppe i klyngen
Ønsket er allerede gået i opfyldelse, da klyngeorganisationen har vurderet, at forretningsområdet er værd at dykke dybere ned i. Det er mundet ud i, at klyngens forretningsudviklere har samlet de virksomheder i medlemskredsen, som kunne have mest udbytte og interesse i at deltage i en arbejdsgruppe omkring projektet. Mandskabet består af: EPTechnologies, Færgen, Tuco Marine Group, Færgesekretariatet, Svendborg Havn, Faaborg Havn, SIMAC og Ballard Power Systems.

Teknologien bag og de miljømæssige fordele
En brændselscelle er en enhed, der producerer strøm og hvor fremdriften sikres af en elektrisk motor. Det foregår miljøvenligt, støjfrit og uden et stort spild af varme. Den kemiske proces indebærer ingen udledning af CO2 og miljøskadelige partikler, når brint anvendes som brændstof. Det foregår ved, at brint ledes ind i brændselscellen sammen med ilt. Inde i brændselscellen sker der en reaktion mellem ilt og brint, under dannelse af vand og løse elektroner, der ledes ud i et kredsløb som elektrisk strøm.

Brugen af brændselsceller i det maritime miljø er ikke nyt, da der i Europa allerede findes mindre fartøjer, som sejler på brændselsceller. I San Francisco arbejder man dog på at bygge en passagerfærge, der udelukkende sejler på brændselsceller. Med plads til 150 passagerer og en fart på 35 knob svarende til ca. 65 km. pr. time over 60% af sejltiden, kommer den amerikanske færge til at være den første af sin slags i verden. Det er endnu uset, at sådan en skibstype har fået indbygget et brændselscelleanlæg.

Næste skridt
Arbejdsgruppen har i samarbejde med Ballard Power Systems valgt at arbejde videre med projektet og undersøge mulighederne ved installation af brændselscelleanlæg på to skibstyper:

  • En færge med et energiforbrug på 4 til 300 kW
  • En passagerbåd med op til 12 passagerer om bord til sejlads i Det Sydfynske Øhav

Valget er faldt på de to, da gruppen vurderer, at mulighederne for brug af brændselsceller er mest lønsomme på de skibe. Forventningen er, at det vil byde på mindre miljøbelastning, større CO2-reduktioner og bidrage til en mere bæredygtig skibsfart. I første omgang vil de involverede virksomheder undersøge de to skibes:

  • Begrænsninger i forhold til gældende love og regler
  • Krav til sikkerhed
  • Økonomiske og miljømæssige aspekter ved installation og brug af brændselsceller

På længere sigt vil arbejdsgruppen forsøge at finansiere de to pilotanlæg ved hjælp af EU-midler eller midler fra lokale fonde.

Kontakt
Vil du vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Troels Ankerstjerne på [email protected] eller tlf. 5148 1317.